Contributieverhoging

Belangrijke mededeling:

Op de algemene ledenvergadering d.d. 28 maart 2018 is ingestemd met een contributieverhoging van € 1,50 per kwartaal + € 1,00 verhoging van de bondscontributie per kwartaal. Totaal dus € 2,50 per kwartaal.

Vanaf 1 april 2018 zal de bondscontributie niet meer apart vermeld worden op de factuur/incasso, maar worden toegevoegd aan de contributie. Voor leden die 2 of meer lesuren volgen bij De Beukers, wordt een kortingsregeling toegepast van € 8,00 per kwartaal, m.u.v. de leden die pilates en gym volgen, daar is de korting € 5,00 per kwartaal.

De contributie is exclusief inschrijfgeld voor dans- en turnwedstrijden.

De inschrijfgelden voor wedstrijden zullen apart bij de betreffende leden worden geïncasseerd (betreft demoteams en plusgroep zaterdag). Zodra wij over de juiste tarieven beschikken voor seizoen 2018/2019 zullen wij de leden op de hoogte stellen.