Dans van De Beukers blijft in de Singel in Edam

Het nieuwe, baanbrekende ontwerp voor de nieuwe gymsporthal ligt er al enige tijd. Toch was het maandenlang spannend of de exploitatie rond zou komen voor de beoogde gebruikers St. Mauritius, De Beukers, Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam en het budocentrum. Door anders te kijken naar onder meer een beter invulling en andere indeling van de dansstudio’s, is de verwachting dat de huur op een gezonde wijze kan worden betaald.

Uitbreiden mogelijk

Piet Reijers is als bestuurder zeer actief betrokken bij de totstandkoming van de ultramoderne sportaccommodatie die een plek moet krijgen in de wijk Broeckgouw, nabij de afslag langs de volkstuinen aan de Dijkgraaf de Ruiterlaan. “In het belang van een zo breed mogelijk aanbod ontstaat er een mooie mix van gym, dans, turn en beweging. Gevolg van de laatste onderhandelingen is dat de zaal van buurthuis De Singel in gebruik blijft voor de dansactiviteiten van De Beukers. Daar kan zelfs uitbreiding plaatsvinden, is afgesproken met CBW. De dans- en beweeg  activiteiten die nu nog onder verantwoordelijkheid van CBW plaatsvinden in Maria Goretti aan de Julianaweg in Volendam kunnen naar de nieuwe sporthal.

Perfecte oplossing

Reijers vertelt dat het eerder opgestelde ontwerp op overeind blijft. “De gemeente als bouwheer en verhuurder van het nieuwe gymsportcentrum trekt 3,6 miljoen uit voor de bouw. Dat moet weer verdisconteerd worden in een huurprijs. We denken dat we er op deze wijze uit kunnen komen. In eerste instantie hadden we geopteerd voor een grote danszaal met een scheidingswand. Dat wordt nu iets anders doordat de zaal in twee kleinere danszalen wordt verdeeld. De Beukers kon een van deze zalen niet geheel invullen. Dan is dit een perfecte oplossing. CBW, die nu ook kan toetreden tot de beheersstichting die verantwoordelijk is voor het gebouw,  heeft veel dans- en andere bewegingsactiviteiten. Dat past er nu mooi in!

Aannemer

“Terwijl al bekend is dat Mercuur Bouw de hal gaat neerzetten, zal de gemeente op korte termijn een uitspraak doen over bovenstaand voorstel. “En dan hopen we dat uiteindelijk op 1 januari 2020 de hal wordt opgeleverd.”

(Bron Stadskrant)