Grote Club Actie

Veel meisjes en jongens van de Beukers hebben loten verkocht voor de Grote Club aktie.

Zowel de meisjes en de jongens van de dans als van de gym hebben heel erg hun best gedaan. Het resultaat is dan ook fantastisch.

Bij elkaar krijgt de vereniging € 2.462,30 van de Grote Club. Er zijn dus heel veel loten verkocht.

We willen iedereen bedanken die hier zijn of haar best voor heeft gedaan.