GEZOCHT……VERTROUWENS CONTACT PERSOON (VCP)

Waarom zoekt Gym-, Dans- en Turnvereniging De Beukers een VCP ?

Inmiddels heeft het bestuur van Gym-, Dans- en Turnvereniging De Beukers binnen onze vereniging een beleid opgezet ter voorkoming van intimidatie, in welke vorm dan ook en ook een beleid tegen pesten.

Als onderdeel van dit beleid hoort de vereniging een VCP te hebben.

Zie op onze site op de volgende url’s:

en http://debeukers.nl/gedragsregels/

Wat gaat de VCP doen ?

De VCP zal telefonisch de vragen beantwoorden. In geval van een melding zal de VCP een luisterend oor bieden, advies geven en/of indien nodig de klachtindiener naar de juiste instanties verwijzen.

Wat verwachten we van de VCP ?

*       Telefonisch bereikbaar zijn tijdens kantoortijden, zodat ieder lid met een vraag over grensoverschrijdend of ongewenst gedrag terecht kan. Dat kan gaan om seksuele intimidatie         of anders in geval van een flinke misdraging. Een baldadige actie valt hier niet onder;

*             Geheimhouding betrachten, zelfs tegen het bestuur van de vereniging;

*             Bereid zijn om een cursus (halve dag) te volgen bij NOC*NSF, welke vergoed wordt door De Beukers. Tijdens de cursus zal de cursist leren wat wel of niet door de VCP behandeld    zal worden en ook hoe gehandeld moet worden;

*             Eens per jaar dient de VCP een verslag(je) voor de Algemene Leden Vergadering te schrijven, in neutrale vorm,

Als U zich geroepen voelt om intimidatie en/of pesterij te voorkomen, dan vragen we U zich te melden bij het bestuur  bestuur@debeukers.nl .  Mocht er meer informatie gewenst zijn, dan kunt U de vragen stellen aan Greta greta@debeukers.nl