Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering – 18 maart

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op woensdag 18 maart om 20.00 uur in de bestuurskamer van EVC.

Een van de agendapunten zal zijn het aanstellen van een Vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging.

Alle leden of de ouders van jonge leden zijn van harte uitgenodigd om bij deze Jaarvergadering aanwezig te zijn.

Het bestuur