Jaarvergadering 18 maart

Aan: leden, ereleden, leden van verdienste, bestuursleden, trainers, ledenadministratie, juryleden, jurycommissie, medewerkers, kascontrolecommissie, vrijwilligers, webmaster, wedstrijdorganisatie, wedstrijdsecretariaat van De Beukers.

Beste leden, ouders van jeugdleden en hulptroepen van De Beukers,

Bij deze de uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van De Beukers, die gehouden wordt op woensdag 18 maart om 20.00 uur bij EVC, aan de Keetzijde.

Het bestuur hoopt van harte u te mogen begroeten.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur,

Tonia Reijers

Secretaris De Beukers