LESSEN STARTEN VOOR DE JEUGD MORGEN, VRIJDAG 1 MEI, IN DE BUITENLUCHT

Na enkele weken verplicht thuis gezeten te hebben mogen de kinderen tot 12 jaar en van 13 tot 18 jaar, weer naar de sportclub. Seniorleden helaas nog niet.

De meisjes en jongens van de Beukers gaan ook weer sporten.

Tot 12 jaar mogen zij gezellig samen spelen, van 13 tot 18 jaar moet een afstand van 1,5 meter in acht worden genomen. De leiding zal erop toezien dat dit ook gebeurt.

De kinderen mogen niet in de zaal dus we gaan sporten in de buitenlucht.

De gymnastiekuren van de meisjes op de vrijdag worden gegeven op het grasveld naast sporthal Het Bolwerck.

De selectiemeisjes van de zaterdag gaan trainen op ditzelfde veld.

De jongens gaan op dinsdag met de trainer naar het park in de Broeckgouw.

Om de regels in acht te nemen worden  de kinderen bij de poort opgevangen en gaat de poort, als ze er allemaal zijn, weer op slot. De ouders mogen dus niet mee.

We vragen u als ouder om de kinderen in gymlleren naar de les te  laten gaan. Graag met buitenschoenen.

Laat de kinderen plassen van te voren en geef ze een bidon met water mee. Binnen water drinken of toiletbezoek kan niet.

De lessen zijn 45 minuten, dan hebben we 15 minuten om te wisselen. Kom 5 minuten van tevoren.

In overleg met de trainer is besloten om de kleuters en de peuters niet buiten te laten gymmen, omdat daar de ouders wel bij moeten zijn en dit wettelijk niet toegestaan is.

De meisjes en jongens van de dansgroepen gaan buiten sporten op het plein voor de Singel. Ook hier mogen geen ouders bij.

Een en ander zal even wennen zijn, maar wij zijn blij dat we weer iets kunnen betekenen voor onze jeugdleden.

De trainsters/trainer is verantwoordelijk tijdens de lesuren, als er verder vragen zijn over het hoe en waarom, kunt u terecht bij het bestuur.

We hopen dat het soepel zal verlopen en dat de kinderen er plezier aan beleven.

Het bestuur van de Beukers