Aanbod peuter- en kleutergymlessen in de komende weken

Peuter- en kleutergym gaan ook weer van start!

Na maanden van geen gym kunnen we 1 juli weer naar binnen om te sporten.

Om de peuters en de kleuters toch nog te laten gymmen kunnen er nog 3 lessen worden aangeboden, dit wel op aangepaste tijden.

De laatste 2 lessen vallen op een andere dag.

De 2 gymuren worden samengevoegd en wel op:

woensdagmiddag 1 juli van half 3 tot half 4

dinsdagmiddag   7 juli van 3 uur tot 4 uur en

dinsdagmiddag 14 juli van 3 uur tot 4 uur

De lessen worden gegeven in Het Bolwerck.

De kinderen kunnen samen in de zaal, de ouders die meekomen moeten 1,5 meter afstand in acht nemen.

Bij deze het verzoek om uw kind thuis alvast het gymtenue aan te (laten) doen, zodat ouders en kinderen zo kort mogelijk in de kleedkamer zijn.

Dit geldt niet voor de gymschoenen.

Na de zomervakantie hopen we op woensdag 19 augustus weer op de reguliere tijden te kunnen sporten.

Veel gymplezier!