Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 24 maart

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op woensdag 24 maart om 20.00 uur in de bestuurskamer van EVC of via videobellen.

De uiteindelijke vergadermanier wordt tegen die tijd vermeld op deze website.

Hier zijn dan ook diverse vergaderpunten en verslagen te vinden.

Alle leden of de ouders van jonge leden zijn van harte uitgenodigd om bij deze Jaarvergadering aanwezig te zijn.

Het bestuur