Noodoproep bestuursleden gevraagd

DRINGEND HULP GEVRAAGD

Gymnastiek- en turn vereniging de Beukers heeft aan u een SPOED vraag.

Ons bestuur bestaat uit 4 mensen, wnd voorzitter, penningmeester en 2 bestuursleden.

Onze secretaris is al een tijdje geleden gestopt na 25 jaar en nu stopt ook onze penningmeester.

Tijdens de ALV van maart 2023 stelt hij zich niet meer herkiesbaar. Hij heeft het 15 jaar gedaan en hij heeft een leeftijd bereikt waarop hij wil stoppen.

Zonder secretaris, dat is nog op te vangen, maar zonder penningmeester kan een vereniging niet, zou toch jammer zijn als de vereniging zo niet kan voortbestaan?

Wij denken dat er onder de ouders of verzorgers van onze jeugdleden vast iemand is die affiniteit heeft met financiën.

Is er iemand die zich wil melden om deze taak op zich te nemen voor onze kleine gezellige vereniging??

Wij vergaderen ongeveer om de 6 weken.

Zonder bestuur kan de vereniging niet draaien.

Als er iemand is die het secretariaat voor de vereniging wil doen, die kan zich natuurlijk ook melden, meld je aan via bestuur@debeukers.nl 

Met vriendelijke groet,

wnd voorzitter,

Greta Blakborn