Uitnodiging ALV De Beukers op Donderdag 23 Maart 2023

Hierbij nodigen wij alle leden/vrijwilligers/ouders/verzorgers uit om onze ALV bij te wonen op Donderdag 23 Maart 2023.

Deze vergadering vindt plaats in de EVC kantine vanaf 20.00 uur.

Het jaarverslag 2022 staat nu online. HIER

Ben je geïnteresseerd om bij onze vereniging aan te treden als secretaris of als penningmeester kom dan zeker…

Vriendelijke groet, bestuur De Beukers