Uitnodiging ledenvergadering 2022

                                                                                            Edam, maart 2022.

Beste mensen,

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van De Beukers op woensdag 23 maart, aanvang 20.00 uur.

Deze vergadering zal worden gehouden op woensdag 23 maart a.s. in de bestuurskamer van EVC aan de Keetzijde in Edam, aanvang 20.00 uur.

Stukken voor de vergadering staan HIER.

Hier kunt u zich ook aanmelden voor de maandelijkse Nieuwsbrief per mail.

Agenda:

 1.    Opening / mededelingen
 2.   Notulen Jaarvergadering 2021.
 3.   Jaarverslag secretaris
 4.   Financieel jaarrekening 2021 en verslag kascontrolecommissie 2021
 5.   Begroting 2022
 6.   Jaarverslag Technisch Commissie
 7.   Verslag Jurering Seizoen 2021/2022
 8.   Nieuw materiaal 2021
 9.   Verslag Dans
 10.   Jaarverslag van de Leden administratie
 11.  Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar: Pim Eijlander en Esther Rossenaar.

 1. Vertrouwenscontactpersoon. Kandidaat: Marian van der Meer.
 2. Vrijwilligers
 3. Rondvraag

U bent van harte welkom op deze vergadering.

Namens het bestuur,

Greta, waarnemend voorzitter

U bent van harte welkom op deze vergadering.

Steun jij onze club met de Vomar KIK actie

Steun onze club en spek eenvoudig én kosteloos de clubkas door boodschappen te doen bij Vomar!  

Heb je al een kaart zoek ons dan op en spaar mee voor ons.

Zo niet

Dan is meedoen heel simpel: download de Vomar-app en maak een digitale Klant-is-Koning kaart aan.
Koppel deze aan de club met onze unieke clubcode: BEED2021 en scan je kaart altijd bij je boodschappen.
Zo spaar je automatisch mee! 

Rooster gym en dans

We mogen weer gymen en dansen volgens de normale roosters.

Het lesrooster kan je HIER vinden

Wedstrijden staan weer op de agenda voor de gym en de dans, waar weer goed voor getraind gaat worden.

Hopelijk wordt 2022 een productief wedstrijd jaar, wij hebben er zin in…

Vind je het leuk om te helpen bij de wedstrijden meld je dan aan als jurylid, deze zijn hard nodig..

Leden vergadering 23 maart 2022

Onze ledenvergadering is gepland op Woensdag 23 maart 2022.

Hoe deze zal plaats vinden weten wij nog niet, fysiek of online.

Zodra er meer bekend is laten wij dat weten.

Wij zijn nog steeds op zoek naar versterking van ons bestuur, een mooi moment om je dan aan te melden.

Groet  Bestuur De Beukers

Aanschaf materiaal in 2021

Ondanks de lockdown zijn we als bestuur van De Beukers met positieve uitzicht het jaar 2022 ingegaan. We hebben bij de collega-vereniging Mauritius een greep op hun overtollige materiaal kunnen doen. Dankzij de materiaal-beheerder  van Maurtius, dhr.J.Veerman, hebben we een goede balk (voor turnen) en vier verplaatsbare spiegels (voor dans) aangeschaft. Met de verhuizing van het materiaal hebben we gebruik  gemaakt van een 2-assige aanhangwagen die door Mathijs Timmerwerken beschikbaar is gesteld. Met aantal vrijwilligers hebben we het materiaal verplaatst  naar de Singel en naar ´t Bolwerck.

In het jaar 2021 hebben we het volgende materiaal aangeschaft :

 • Magic Blocks  (met bijbehorende karretjes)
 • Pegasus van goede kwaliteit
 • Goede balk

 • Springplank zonder kaats (speciaal voor Pegasus)
 • Verrijdbare spiegels voor Dans

Namens bestuur

Theo Knijn

Steun jij onze club met de Vomar KIK actie?

Steun onze club en spek eenvoudig én kosteloos de clubkas door boodschappen te doen bij Vomar!  

Heb je al een kaart zoek ons dan op en spaar mee voor ons.

Zo niet

Dan is meedoen heel simpel: download de Vomar-app en maak een digitale Klant-is-Koning kaart aan.
Koppel deze aan de club met onze unieke clubcode: BEED2021 en scan je kaart altijd bij je boodschappen.
Zo spaar je automatisch mee!