Spingwedstrijd 11 november

Zondag 11 november gonsde het van de sportactiviteiten aan de Keetzijde in Edam. Op de velden was er een voetbalclinic gaande en in ’t Bolwerck vond de jaarlijkse springwedstrijd van de Beukers plaats. Dit is een wedstrijd waarin de deelnemers ingedeeld worden in groepen en met hun groep strijden tegen de andere groepen. Met een record aantal deelnemers, een goed gevulde tribune en de hulp van vele vrijwilligers, kan de organisatie terugkijken op een mooie ochtend.

De opmars, waarmee de wedstrijd altijd wordt afgetrapt, was als altijd indrukwekkend. De clubvlag werd gedragen door de in april uitgeroepen clubkampioenen; Gabriela Prata Verniers en Mehdi Ridha. Na de opmars volgde de warming up en toen was het tijdvoor de echte actie.

 Op de onderdelen sprong,kast en vloer werden alle groepen door de juryleden beoordeeld op hun eigen niveau. En de jury kon heel duidelijk merken dat veel turnsters en turners de,naast de jurytafel, uitgestalde medailles al lang al gespot hadden. Het uiterste werd gedaan om met zo’n mooie medaille naar huis te gaan. De geleverde prestaties werden dan ook beloond met applaus en gejuich vanaf de tribune, waar trotse ouders, opa’s en oma’s en overige familie en bekenden de verrichtingen op de vloer volgden.

Nadat alle groepen alle onderdelen geturnd hadden, was het aan de jurytafel tijd om de punten bij elkaar op te tellen. In deze tijd verzorgde de meiden van de selectie een demonstratie. Dit natuurlijk onder leiding van hoofdtrainster Marsha Bertens en trainers Britt van Riesen en Marco Tol. Ook werd er nog even stil gestaan bij de Grote Club Actie 2018. In september zijn er weer ontzettend veel lootjes verkocht. Dit is iets waar de Beukers natuurlijk heel blij mee is omdat er met de opbrengst veel mooie dingen gedaan kunnen worden. Daarom was er voor alle lotenverkopers iets lekkers. Tevens mochten de meiden die de meeste loten hadden verkocht een leuk cadeautje komen uitzoeken van de prijzentafel.

Toen spreekstalmeester en medeorganisator van de wedstrijd, Jacco Bertens, vervolgens aangaf dat de uitslag bekend was, was de spanning voelbaar in de lucht. Wie oh wie mocht ernaar voren komen om plaats te nemen op het erepodium? Gelukkig bleek dat de punten zo dicht bij elkaar lagen dat er alleen maar plaatsen 3, 2 en 1 waren.Iedereen is met eremetaal naar huis gegaan! En tot slot mocht er nog één groep nogmaals plaats nemen op het hoogste podium om de wisselbeker in ontvangst te nemen. De jongste meiden van de selectie hadden de beste overall prestatie geleverd, beoordeeld op hun eigen niveau, en wonnen daarmee de springtrofee van 2018.

Een prachtige einde van een zeer geslaagde wedstrijd!

Dans van De Beukers blijft in de Singel in Edam

Het nieuwe, baanbrekende ontwerp voor de nieuwe gymsporthal ligt er al enige tijd. Toch was het maandenlang spannend of de exploitatie rond zou komen voor de beoogde gebruikers St. Mauritius, De Beukers, Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam en het budocentrum. Door anders te kijken naar onder meer een beter invulling en andere indeling van de dansstudio’s, is de verwachting dat de huur op een gezonde wijze kan worden betaald.

Uitbreiden mogelijk

Piet Reijers is als bestuurder zeer actief betrokken bij de totstandkoming van de ultramoderne sportaccommodatie die een plek moet krijgen in de wijk Broeckgouw, nabij de afslag langs de volkstuinen aan de Dijkgraaf de Ruiterlaan. “In het belang van een zo breed mogelijk aanbod ontstaat er een mooie mix van gym, dans, turn en beweging. Gevolg van de laatste onderhandelingen is dat de zaal van buurthuis De Singel in gebruik blijft voor de dansactiviteiten van De Beukers. Daar kan zelfs uitbreiding plaatsvinden, is afgesproken met CBW. De dans- en beweeg  activiteiten die nu nog onder verantwoordelijkheid van CBW plaatsvinden in Maria Goretti aan de Julianaweg in Volendam kunnen naar de nieuwe sporthal.

Perfecte oplossing

Reijers vertelt dat het eerder opgestelde ontwerp op overeind blijft. “De gemeente als bouwheer en verhuurder van het nieuwe gymsportcentrum trekt 3,6 miljoen uit voor de bouw. Dat moet weer verdisconteerd worden in een huurprijs. We denken dat we er op deze wijze uit kunnen komen. In eerste instantie hadden we geopteerd voor een grote danszaal met een scheidingswand. Dat wordt nu iets anders doordat de zaal in twee kleinere danszalen wordt verdeeld. De Beukers kon een van deze zalen niet geheel invullen. Dan is dit een perfecte oplossing. CBW, die nu ook kan toetreden tot de beheersstichting die verantwoordelijk is voor het gebouw,  heeft veel dans- en andere bewegingsactiviteiten. Dat past er nu mooi in!

Aannemer

“Terwijl al bekend is dat Mercuur Bouw de hal gaat neerzetten, zal de gemeente op korte termijn een uitspraak doen over bovenstaand voorstel. “En dan hopen we dat uiteindelijk op 1 januari 2020 de hal wordt opgeleverd.”

(Bron Stadskrant)

Grote Club aktie

Aan alle leden van de Beukers,

Vrijdag 15 september a.s. start de verkoop van de loten voor de Grote Club aktie. We doen voor het derde jaar mee aan deze akte. Vorig jaar  zijn er  veel loten verkocht door onze leden en hebben daardoor een goede opbrengst gehaald.

Ik hoop dat we dit jaar weer veel loten proberen te verkopen en dat we de opbrengst kunnen inzetten voor de gym/turnen en de dans.

De boekjes met de loten worden  komende week uitgedeeld aan de (jeugd)leden. Doe je best.

Pilates, iets voor jou?

Ook dit seizoen gaan de Pilates lessen weer beginnen, de eerste les was op 6 september. (Zie Lesrooster)

We hebben een gevarieerde groep dames van alle leeftijden. Er wordt hard gewerkt aan je hele lichaam. Vooral de buikspieren en de bekken-bodemspieren

worden door Pilates versterkt. Na een paar lessen merk je al het verschil.

 

Als je interesse hebt neem even contact op of kom eens langs in Het Bolwerck.

Nieuw seizoen gym, dans en turnen (deels) van start

Het lesrooster is bijna ongewijzigd. Alleen de jongensgym is verhuisd van de Langemeerstraat naar Het Bolwerck.

De Pilateslessen staan weer vermeld onderaan “Lesrooster”.

Hier is ook het vakantieoverzicht te vinden.

De gymgroepen van de vrijdag en zaterdag starten op 14 en 15 september.

De leden van de dansafdeling krijgen van Susan Koning de aanvangsdatum door.

 

Veel plezier allemaal!

Zomervakantie

De zomervakantie van De Beukers is van zaterdag 21 juli t/m zondag 2 september.

Er wordt dan geen les gegeven.

Het nieuwe seizoen start op maandag 3 september.

In de week hiervoor zal het lesrooster voor het volgende seizoen op deze site staan.

Er kunnen (kleine) wijzigingen in het lesrooster zijn.

Iedereen een fijne vakantie!