Algemeen

Algemeen postadres De Beukers
Secretariaat De Beukers, D. Gerritszstraat 22, 1135 GX Edam  of info@debeukers.nl

Ledenadministratie
Gebruik het contactformulier HIER of stuur een email aan ledenadministratie@debeukers.nl

1e kwartaal  januari t/m maart
2e kwartaal april t/m juni
3e kwartaal juli t/m september
4e kwartaal oktober t/m december

Doorgeven nieuws voor website of nieuwsbrief
Informatie tbv website/nieuwsbrief: nieuws@debeukers.nl

Vakanties 2018-2019 (er wordt dan geen les gegeven):

Herfstvakantie                 21 t/m 28 oktober

Kerstvakantie                   22 december t/m 6 januari

Voorjaarsvakantie          17 februari t/m 24 februari

Meivakantie                      19 april t/m 5 mei

Hemelvaartsweekend  30 mei t/m 2 juni

Pinksterweekend             8 t/m 10 juni

Zomervakantie                13 juli t/m 25 augustus 2019

Bestuur

Voorzitter Vacature
Voorzitter WND  Greta Blakborn greta@debeukers.nl
Secretaris Tonia Reijers tonia@debeukers.nl
Penningmeester Pim Eijlander pim@debeukers.nl
Ledenadministratie Bianca van Raaij
Commissie dans vacature
Wedstrijdsecretariaat vacature
Wedstrijdorganisatie Jacco Bertens
 Anja Veerman

Trainers

Conditietraining dinsdagochtend Marco Tol
Trimgroep dinsdagavond Anne-Fleur Tol
Dans-Choreografie Susan Koning
Kleuters en Peuters gym Marco Tol
Recreatiegym jongens en meisjes Sharon van Scheppingen
Plus meisjes Lisette Bosscha
Pilates Bea van Leeuwen
Assistenten Tessa Bertens, Marsha Bertens,
Josephine Pauws, Indy Reijers
Jeugdraad Lisette Bosscha, Simone Steijger

 

 

Contributie bedragen m.i.v. 1 april 2018:

DANS

van t/m 15 jaar                 € 53,25 per kwartaal

vanaf 16 jaar en ouder  € 55,25 per kwartaal

demoteams < 16 jaar*  € 75,75 per kwartaal

demoteams > 16 jaar*  € 76,75 per kwartaal

* exclusief inschrijfgeld wedstrijden

GYM

t/m 5 jaar                            € 45,25 per kwartaal

van 6 t/m 15 jaar             € 46,25 per kwartaal

vanaf 16 jaar en ouder  € 48,25 per kwartaal

Pilates                                  € 23,75 per kwartaal

Selectie < 16 jaar*           € 78,75 per kwartaal**

Selectie > 16 jaar*           € 79,75 per kwartaal**

* exclusief inschrijfgeld wedstrijden

**jurybijdrage is € 25,00 per jaar (incasso 4e kwartaal)

Vanaf 1 april 2018 zal de bondscontributie niet meer apart vermeld worden op de factuur/incasso, maar worden toegevoegd aan de contributie. Voor leden die 2 of meer lesuren volgen bij De Beukers, wordt een kortingsregeling toegepast van € 8,00 per kwartaal, m.u.v. de leden die pilates en gym volgen, daar is de korting € 5,00 per kwartaal.

De contributie is exclusief inschrijfgeld voor dans- en turnwedstrijden.

De inschrijfgelden voor wedstrijden zullen apart bij de betreffende leden worden geïncasseerd (betreft demoteams en plusgroep zaterdag). Zodra wij over de juiste tarieven beschikken voor seizoen 2018/2019 zullen wij de leden op de hoogte stellen.

De contributie wordt per kwartaal (vooraf) via automatisch incasso in rekening gebracht.

Rekening bij INGBNL2A nr. IBAN: NL79INGB0002899771 t.n.v. De Beukers – Edam