LESSEN STARTEN VOOR DE JEUGD MORGEN, VRIJDAG 1 MEI, IN DE BUITENLUCHT

Na enkele weken verplicht thuis gezeten te hebben mogen de kinderen tot 12 jaar en van 13 tot 18 jaar, weer naar de sportclub. Seniorleden helaas nog niet.

De meisjes en jongens van de Beukers gaan ook weer sporten.

Tot 12 jaar mogen zij gezellig samen spelen, van 13 tot 18 jaar moet een afstand van 1,5 meter in acht worden genomen. De leiding zal erop toezien dat dit ook gebeurt.

De kinderen mogen niet in de zaal dus we gaan sporten in de buitenlucht.

De gymnastiekuren van de meisjes op de vrijdag worden gegeven op het grasveld naast sporthal Het Bolwerck.

De selectiemeisjes van de zaterdag gaan trainen op ditzelfde veld.

De jongens gaan op dinsdag met de trainer naar het park in de Broeckgouw.

Om de regels in acht te nemen worden  de kinderen bij de poort opgevangen en gaat de poort, als ze er allemaal zijn, weer op slot. De ouders mogen dus niet mee.

We vragen u als ouder om de kinderen in gymlleren naar de les te  laten gaan. Graag met buitenschoenen.

Laat de kinderen plassen van te voren en geef ze een bidon met water mee. Binnen water drinken of toiletbezoek kan niet.

De lessen zijn 45 minuten, dan hebben we 15 minuten om te wisselen. Kom 5 minuten van tevoren.

In overleg met de trainer is besloten om de kleuters en de peuters niet buiten te laten gymmen, omdat daar de ouders wel bij moeten zijn en dit wettelijk niet toegestaan is.

De meisjes en jongens van de dansgroepen gaan buiten sporten op het plein voor de Singel. Ook hier mogen geen ouders bij.

Een en ander zal even wennen zijn, maar wij zijn blij dat we weer iets kunnen betekenen voor onze jeugdleden.

De trainsters/trainer is verantwoordelijk tijdens de lesuren, als er verder vragen zijn over het hoe en waarom, kunt u terecht bij het bestuur.

We hopen dat het soepel zal verlopen en dat de kinderen er plezier aan beleven.

Het bestuur van de Beukers

Strandwandeling gaat niet door

Ik heb besloten de strandloop voor dit jaar niet door te laten gaan.

Het risico is te groot en 1,5 mtr afstand in een bus is ook niet te handhaven met zo’n grote groep.

Blijf gezond en tot volgend jaar!

Lieve groet, Angelika

Corona: Danslessen

Vanaf morgen zullen alle danslessen voor onbepaalde tijd stopgezet worden.

Voor alle lessen, wilde ik toch iets leuks bedenken om toch ondanks alles, te blijven dansen/bewegen.

Ik zal op de dag & tijd dat er normaal een dansles is, een filmpje sturen via WhatsApp met daarin een nieuwe dans.
Deze mogen de leden dan zelf thuis aanleren om toch lekker te bewegen en te dansen.

Blijf veilig en we gaan hier gewoon het beste van maken!

Liefs, Susan Koning

Corona

Beste ouders,

Na uitvoerig overleg in het bestuur van De Beukers is besloten om met ingang van vandaag bijna alle activiteiten (dus ook de trainingen) stil te leggen tot en met eind maart. Hiermee volgen we het advies van de RIVM en de KNGU.
Het is een uitzonderlijke en ernstige situatie en we hebben dit moeilijke besluit dan ook weloverwogen genomen.
Wij houden de adviezen van de instanties goed in de gaten en informeren u als bestuur wanneer de lessen weer zullen starten.

Voor nu wordt ook de wedstrijd van zondag 5 April uitgesteld, omdat de kinderen van tevoren moeten kunnen oefenen.

Wij hopen op uw begrip.

Met sportieve groet,
Bestuur De Beukers

Zomerkamp 2020: thema “Zomerkamp: daar zit muziek in!”

–     Een onvergete­lijke week in Beekbergen, op het KNGU terrein (6-8 jarigen een ½ week) in Beekbergen.

–     Lekker lachen, keten, (wei­nig) sla­pen in tenten en met zijn allen eten aan grote tafels.

–     Survival of the fit­test, speur­tochten, bos­spe­len, knut­se­len, zes­kamp, bonte avond, zwem­men, turnin­stuif, disco en nog veel meer.

–     Er is 24 uur per dag EHBO aanwezig en er zijn goede wc en douchegelegenhe­den. Het eten komt uit een professionele keuken en vegetarisch is ook mogelijk.

Heb je een vriend of vriendin die ook mee wil naar het Zomerkamp, maar die geen lid is van De Beukers: geen pro­bleem. Voor hen is het alleen iets duurder.

En ………. al zin gekregen?

Klik hier voor de aanmelding en meer informatie

Jaarvergadering 18 maart

Aan: leden, ereleden, leden van verdienste, bestuursleden, trainers, ledenadministratie, juryleden, jurycommissie, medewerkers, kascontrolecommissie, vrijwilligers, webmaster, wedstrijdorganisatie, wedstrijdsecretariaat van De Beukers.

Beste leden, ouders van jeugdleden en hulptroepen van De Beukers,

Bij deze de uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van De Beukers, die gehouden wordt op woensdag 18 maart om 20.00 uur bij EVC, aan de Keetzijde.

Het bestuur hoopt van harte u te mogen begroeten.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur,

Tonia Reijers

Secretaris De Beukers

Deelname Vriendenloterij.

Geachte leden van “de Beukers”

Wij zouden graag willen weten, of er leden zijn die meedoen aan de “Vriendenloterij” dan krijgen wij, als wij als begunstigde zijn aangemeld, een deel van de inleg voor onze clubkas.

U kunt ons berichten via mail  pim@debeukers.nl
of bellen voor overleg met 0299-364031

Bij voorbaat onze dank,

Pim Eijlander
Penningmeester “de Beukers”
Volendam.

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering – 18 maart

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op woensdag 18 maart om 20.00 uur in de bestuurskamer van EVC.

Een van de agendapunten zal zijn het aanstellen van een Vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging.

Alle leden of de ouders van jonge leden zijn van harte uitgenodigd om bij deze Jaarvergadering aanwezig te zijn.

Het bestuur