Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op woensdag 28 maart om 20.00 uur in de kantine van EVC, aan de Keetzijde.

Enkele onderwerpen zullen zijn:

 • Contributieverhoging
 • Inschrijfgelden wedstrijden dans en turnen worden voortaan door de deelnemers zelf betaald

Wat doet de KNGU met de bondscontributiegelden.

 

Af en toe duikt een vermelding of protest op dat een lid moeite heeft met het betalen van de  bondscontributie en dat komt doordat voor veel leden niet duidelijk is wat er met die bondscontributie wordt gedaan.

In het contributiebedrag zit een bedrag aan bondscontributie wat wordt afgedragen aan de KNGU. Dat is de bond waar de Beukers bij is aangesloten. Dit is verplicht.

Omdat voor veel leden onduidelijk is wat de bond met deze gelden doet, volgt hieronder een korte uitleg.

Hieronder een korte opsomming wat de KNGU zoal doet :

 • Organiseren van opleidingen voor coaches, train(st)ers, hulptrain(st)ers ;
 • Aanvullend verzekerd bij de beoefening van je sport voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen;
 • Voorzien van maatregelen wat bepaald wordt door de wetgeving zoals :

– Privacywet (internet) ;

– Veilig Sportklimaat, dat kan zijn intimidatie in welke vorm dan ook (geweld,  verbaal, seksueel, doping e.d.) ,

 • Organiseren van opleidingen voor wedstrijd-juryleden. Dat is veelal in de vorm van aantal avonden en opzetten van oefen/leer-websites. Ook hierbij wordt zorg gedragen voor leermiddelen zoals symbolen, reglementen op papier ;
 • Reglementen opstellen van wedstrijden die landelijk georganiseerd worden ; bijvoorbeeld de nieuwe oefeningen waaraan de selectiegroepen nu moeten voldoen
 • Ondersteunen van regio- en districtswedstrijden door middel van publicaties ;
 • Organiseren van herhalingscursussen zoals bovenstaande ;

Daarbij geeft KNGU ook veel voorlichting en begeleidt veel train(st)ers, juryleden, bestuursleden en besturen van vele verenigingen. Veelal geeft het dan ondersteuning i.v.m. nieuwe reglementen of wetten, welke opgelegd worden door de overheid.

En dat wordt gedaan met de kleine bijdrage die elk lid moet betalen Dit komt doordat de KNGU een enorm ledenaantal heeft, zegge 300.000.

Als je als lid meer wilt weten, je moet wel goed doorzoeken, kan je meer informatie vinden op de website van de  KNGU.

Bestuur De Beukers

 

open gym middag

Zaterdagmiddag 17 februari was in het Bolwerck een open gym middag georganiseerd voor alle kinderen tussen de 2 1/2 en 15 jaar. De hele zaal stond vol met bijna al het materiaal wat er in de sporthal is. Voor de grote kinderen en ook voor de kleintjes.

Het was een heel gezellige, drukke middag. De kinderen hebben genoten. Juf Marsha en de assistentes hielpen bij de tumbling baan alle kinderen die moeilijke sprongen wilden maken. Daar werd goed gebruik van gemaakt. Om 4 uur gingen we opruimen wat de kinderen erg jammer vonden.

Volgens jaar weer.

W.K Bouwesbeker Beukerscup zondag 15 april

Op zondag 15 april organiseert gymnastiekvereniging De Beukers in sporthal Het Bolwerck aan de Keetzijde de jaar­lijkse W.K Bouwesbeker Beukerscup, voor de recreatiejeugdleden en de recreatie-plusgroepen.

De meisjes van de vrijdag worden verwacht in een gympakje(liefst blauw) en de jongens in een donker broekje met een wit T-shirt.

LET OP START TIJD IS VERANDERD ! AANWEZIG 11.00 UUR

Programma:

11.00                uur       Aanwezig

11.10 –  11.20    uur       Algemene warming-up

11.30 – 12.45    uur       Wedstrijd

11.45  – 13.00    uur       Demonstratie

± 13.15             uur       Prijsuitreiking

Iedereen is van harte welkom om te komen kijken en neem je opa, oma en je buren mee. Leuk toch?!

Wij willen weten hoeveel kinderen meedoen en op hoeveel hulp wij kunnen rekenen, dus graag onderstaand briefje invullen en volgende week inleveren bij de train(st)er (ook als je niet meedoet!).

Ben je te laat met inleveren bij de train(st)er, dan kan je ook een mail sturen met je naam naar bertens@quicknet.nl

Het inschrijfformulier staat HIER

Gymsportcentrum St. Mauritius en De Beukers staat er op 1 januari 2020

De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag 15 februari unaniem besloten om in te stemmen met het opstarten van de ontwerpfase voor het Gymsportcentrum en dit project los te koppelen van herhuisvesting van andere activiteiten in het Maria Goretti complex. Delen van die andere activiteiten zullen waarschijnlijk ook een plek krijgen in het nieuwe Gymsportcentrum. In het najaar van 2018 zal de ontwerpfase en aanbesteding zijn afgerond en kan er begonnen worden met bouwen.

Mijlpaal

Voor de verenigingen St. Maurtius Volendam en De Beukers Edam is dit een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis. Ook Budocentrum Fun & Fit  profiteert van deze ontwikkeling want die gaan ook gebruik maken van deze accommodatie. Het nieuwe centrum gaat een breed scala aan o.a. gym, turnen, fitness, dans, zumba, yoga, freerunnen en budo aanbieden.  Hiermee wordt een project waar al jaren door vrijwilligers van beide verenigingen hard aan wordt gewerkt binnen afzienbare tijd werkelijkheid.

Bestaande lessen uitbreiden

De mogelijkheden in de huidige locaties in de Gymstuif in het Maria Goretti complex voor alle mogelijke vormen van gym en turnen en De Singel voor o.a. dans, zumba en yoga, raken uitgeput. Op dit moment hebben de verengingen gezamenlijk bijna 1500 leden en de verwachting is dat zal verder gaan groeien. Het centrum gaat ruimte bieden aan uitbreiding van de lessen en zal optimaal worden ingericht voor zowel de breedtesport als topsport. De verenigingen zullen naast de activiteiten in het nieuwe centrum ook actief blijven in o.a. De Kreil en De Singel.

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op woensdag 28 maart om 20.00 uur in de kantine van EVC, aan de Keetzijde.

Enkele onderwerpen zullen zijn:

 • Contributieverhoging
 • Inschrijfgelden wedstrijden dans en turnen worden voortaan door de deelneemsters zelf betaald

Zomerkamp 2018: thema “Zomerkamp: altijd feest!”

–     Een onvergete­lijke week in Beekbergen, op het KNGU terrein (6-8 jarigen een ½ week) in Beekbergen.

–     Lekker lachen, keten, (wei­nig) sla­pen in tenten en met zijn allen eten aan grote tafels.

–     Survival of the fit­test, speur­tochten, bos­spe­len, knut­se­len, zes­kamp, bonte avond, zwem­men, turnin­stuif, disco en nog veel meer.

–     Er is 24 uur per dag EHBO aanwezig en er zijn goede wc en douchegelegenhe­den. Het eten komt uit een professionele keuken en vegetarisch is ook mogelijk.

Heb je een vriend of vriendin die ook mee wil naar het Zomerkamp, maar die geen lid is van De Beukers: geen pro­bleem. Voor hen is het alleen iets duurder.

En ………. al zin gekregen?

Klik HIER voor de aanmelding

KNGU

Dinsdag 6 februari kregen Ineke Huisink en Rie van der Sluis een speldje van de KNGU voor hun 25 jarig lidmaatschap van de Beukers.

Zij trainen op dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur bij Marco Tol.

Ze kregen het speldje opgespeld met een mooie bos bloemen. Het viel bij de dames in de smaak. De Beukers is blij met de leden die

zo lang trouw lid blijven.