NK streetdance van Shall we Dance

Afgelopen Zondag 3 Juni was het NK van Shell we Dance.

2 teams van de Beukers hadden zich daarvoor geplaatst, The Warriors en Ready2Move.

Vooraf aan dit NK hebben de teams aan 3 voorrondes meegedaan om zich te kwalificeren.

De punten van deze wedstrijden waren belangrijk om in de top 10 te komen want alleen de top 10 mocht door.

Met een sterk deelnemersveld in de leeftijd 14 tm 17 jaar level 1 deed het team van Ready2Move super hun best om zover mogelijk te komen.

Ze eindigde als 10de.

In de categorie 14 tm 17 jaar level 2 was het de beurt aan The Warriors, een super moeilijke poule wat uit eindelijk de 6de plaats opleverde.

Ze hebben prima gepresteerd als je bedenkt dat dit de ranking is van het gehele seizoen met al die teams die ze achter hun lieten.

Nog 1 wedstrijd te gaan bij Soneo op Zondag 10 juni ook hier is er nog kans om je te plaatsen voor de finals.

Daarna is er even rust en gaan alle teams weer knallen in het volgende seizoen..

Beukerswedstrijd 15 april

Zondagochtend  15 april was ‘t Bolwerck in Edam het décor van de strijd om de WK Bouwes beker. Vlak voor aanvang van de individuele clubkampioenschappen van gymvereniging de Beukers vulde de zaal zich met opgewonden stemmetjes van de deelnemende turnsters en turners. Ook de tribune stroomde goed vol. Om  11.00 was daar dan de officiële start van de wedstrijd met de opmars van alle deelnemers. Vlaggendraagster van de verenigingsvlag was dit keer Jana Schilder. Deze eer kreeg ze omdat ze 2 weken daarvoor tijdens de districtswedstrijd in de Wormer Rayonkampioen is geworden.

Na de opmars  werden onder leiding van hoofdtrainster Marsha Bertens alle spieren goed warm gemaakt. En toen stond niets de turnsters en turners meer in de weg om zich vol in de strijd te gooien om een zo hoog mogelijk score te bemachtigen. Alle deelnemers waren per  leeftijd en niveau in groepen ingedeeld.  Binnen deze groepen waren er 3 medailles te verdelen. Alles werd dus uit de kast getrokken om kans te maken op zo’n mooie medaille.

Op de onderdelen vloer, brug, balk en sprong lieten alle meiden prachtige oefeningen zien. De jongens schitterden op de onderdelen rek, sprong, brug, ringen en vloer.

Nadat het laatste onderdeel geturnd was, steeg de spanning in de zaal. De punten werden geteld en het wachten was op de uitslag. Gelukkig ging de wachttijd niet gepaard met nagelbijten en verveling. Marsha en haar selectiemeiden trakteerden deelnemers en publiek op een voorproefje van de demonstratie show die ze op Koningsdag om 10.00 uur op het Damplein in Edam zullen opvoeren.  En dat was zoals elk jaar weer fantastisch. Zeker de moeite waard om op Koningsdag een kijkje te komen nemen op het Damplein!

Na de show was het tijd voor de prijsuitreiking. Per groep mochten de winnaars op het podium plaats nemen om hun welverdiende medailles in ontvangst te nemen. Dit uiteraard onder luid applaus van het publiek. Tot slot was er natuurlijk nog die WK Bouwes beker! Deze beker wordt jaarlijks uitgereikt aan de gouden medaille winnares of winnaar, met het grootse puntenverschil tussen hem/haar en de nummer 2 van de groep. Deze persoon mag zich dé Clubkampioen van het jaar noemen.

En dit jaar viel deze eer ten deel aan maar liefst 2 personen! Gabriela Prata Verniers en Mehdi Ridha hadden beide exact hetzelfde verschil met de zilveren medaille winnaars uit hun groep en mochten daarom beide nogmaals het hoogste podium beklimmen om de beker overhandigt te krijgen. Een prachtig moment en tevens afsluiting van een hele geslaagde en leuke wedstrijd.

Contributieverhoging

Belangrijke mededeling:

Op de algemene ledenvergadering d.d. 28 maart 2018 is ingestemd met een contributieverhoging van € 1,50 per kwartaal + € 1,00 verhoging van de bondscontributie per kwartaal. Totaal dus € 2,50 per kwartaal.

Vanaf 1 april 2018 zal de bondscontributie niet meer apart vermeld worden op de factuur/incasso, maar worden toegevoegd aan de contributie. Voor leden die 2 of meer lesuren volgen bij De Beukers, wordt een kortingsregeling toegepast van € 8,00 per kwartaal, m.u.v. de leden die pilates en gym volgen, daar is de korting € 5,00 per kwartaal.

De contributie is exclusief inschrijfgeld voor dans- en turnwedstrijden.

De inschrijfgelden voor wedstrijden zullen apart bij de betreffende leden worden geïncasseerd (betreft demoteams en plusgroep zaterdag). Zodra wij over de juiste tarieven beschikken voor seizoen 2018/2019 zullen wij de leden op de hoogte stellen.

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op woensdag 28 maart om 20.00 uur in de kantine van EVC, aan de Keetzijde.

Enkele onderwerpen zullen zijn:

  • Contributieverhoging
  • Inschrijfgelden wedstrijden dans en turnen worden voortaan door de deelnemers zelf betaald

Wat doet de KNGU met de bondscontributiegelden.

 

Af en toe duikt een vermelding of protest op dat een lid moeite heeft met het betalen van de  bondscontributie en dat komt doordat voor veel leden niet duidelijk is wat er met die bondscontributie wordt gedaan.

In het contributiebedrag zit een bedrag aan bondscontributie wat wordt afgedragen aan de KNGU. Dat is de bond waar de Beukers bij is aangesloten. Dit is verplicht.

Omdat voor veel leden onduidelijk is wat de bond met deze gelden doet, volgt hieronder een korte uitleg.

Hieronder een korte opsomming wat de KNGU zoal doet :

  • Organiseren van opleidingen voor coaches, train(st)ers, hulptrain(st)ers ;
  • Aanvullend verzekerd bij de beoefening van je sport voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen;
  • Voorzien van maatregelen wat bepaald wordt door de wetgeving zoals :

– Privacywet (internet) ;

– Veilig Sportklimaat, dat kan zijn intimidatie in welke vorm dan ook (geweld,  verbaal, seksueel, doping e.d.) ,

  • Organiseren van opleidingen voor wedstrijd-juryleden. Dat is veelal in de vorm van aantal avonden en opzetten van oefen/leer-websites. Ook hierbij wordt zorg gedragen voor leermiddelen zoals symbolen, reglementen op papier ;
  • Reglementen opstellen van wedstrijden die landelijk georganiseerd worden ; bijvoorbeeld de nieuwe oefeningen waaraan de selectiegroepen nu moeten voldoen
  • Ondersteunen van regio- en districtswedstrijden door middel van publicaties ;
  • Organiseren van herhalingscursussen zoals bovenstaande ;

Daarbij geeft KNGU ook veel voorlichting en begeleidt veel train(st)ers, juryleden, bestuursleden en besturen van vele verenigingen. Veelal geeft het dan ondersteuning i.v.m. nieuwe reglementen of wetten, welke opgelegd worden door de overheid.

En dat wordt gedaan met de kleine bijdrage die elk lid moet betalen Dit komt doordat de KNGU een enorm ledenaantal heeft, zegge 300.000.

Als je als lid meer wilt weten, je moet wel goed doorzoeken, kan je meer informatie vinden op de website van de  KNGU.

Bestuur De Beukers

 

open gym middag

Zaterdagmiddag 17 februari was in het Bolwerck een open gym middag georganiseerd voor alle kinderen tussen de 2 1/2 en 15 jaar. De hele zaal stond vol met bijna al het materiaal wat er in de sporthal is. Voor de grote kinderen en ook voor de kleintjes.

Het was een heel gezellige, drukke middag. De kinderen hebben genoten. Juf Marsha en de assistentes hielpen bij de tumbling baan alle kinderen die moeilijke sprongen wilden maken. Daar werd goed gebruik van gemaakt. Om 4 uur gingen we opruimen wat de kinderen erg jammer vonden.

Volgens jaar weer.

W.K Bouwesbeker Beukerscup zondag 15 april

Op zondag 15 april organiseert gymnastiekvereniging De Beukers in sporthal Het Bolwerck aan de Keetzijde de jaar­lijkse W.K Bouwesbeker Beukerscup, voor de recreatiejeugdleden en de recreatie-plusgroepen.

De meisjes van de vrijdag worden verwacht in een gympakje(liefst blauw) en de jongens in een donker broekje met een wit T-shirt.

LET OP START TIJD IS VERANDERD ! AANWEZIG 11.00 UUR

Programma:

11.00                uur       Aanwezig

11.10 –  11.20    uur       Algemene warming-up

11.30 – 12.45    uur       Wedstrijd

11.45  – 13.00    uur       Demonstratie

± 13.15             uur       Prijsuitreiking

Iedereen is van harte welkom om te komen kijken en neem je opa, oma en je buren mee. Leuk toch?!

Wij willen weten hoeveel kinderen meedoen en op hoeveel hulp wij kunnen rekenen, dus graag onderstaand briefje invullen en volgende week inleveren bij de train(st)er (ook als je niet meedoet!).

Ben je te laat met inleveren bij de train(st)er, dan kan je ook een mail sturen met je naam naar bertens@quicknet.nl

Het inschrijfformulier staat HIER

Gymsportcentrum St. Mauritius en De Beukers staat er op 1 januari 2020

De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag 15 februari unaniem besloten om in te stemmen met het opstarten van de ontwerpfase voor het Gymsportcentrum en dit project los te koppelen van herhuisvesting van andere activiteiten in het Maria Goretti complex. Delen van die andere activiteiten zullen waarschijnlijk ook een plek krijgen in het nieuwe Gymsportcentrum. In het najaar van 2018 zal de ontwerpfase en aanbesteding zijn afgerond en kan er begonnen worden met bouwen.

Mijlpaal

Voor de verenigingen St. Maurtius Volendam en De Beukers Edam is dit een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis. Ook Budocentrum Fun & Fit  profiteert van deze ontwikkeling want die gaan ook gebruik maken van deze accommodatie. Het nieuwe centrum gaat een breed scala aan o.a. gym, turnen, fitness, dans, zumba, yoga, freerunnen en budo aanbieden.  Hiermee wordt een project waar al jaren door vrijwilligers van beide verenigingen hard aan wordt gewerkt binnen afzienbare tijd werkelijkheid.

Bestaande lessen uitbreiden

De mogelijkheden in de huidige locaties in de Gymstuif in het Maria Goretti complex voor alle mogelijke vormen van gym en turnen en De Singel voor o.a. dans, zumba en yoga, raken uitgeput. Op dit moment hebben de verengingen gezamenlijk bijna 1500 leden en de verwachting is dat zal verder gaan groeien. Het centrum gaat ruimte bieden aan uitbreiding van de lessen en zal optimaal worden ingericht voor zowel de breedtesport als topsport. De verenigingen zullen naast de activiteiten in het nieuwe centrum ook actief blijven in o.a. De Kreil en De Singel.