Privacyverklaring

Privacy en veiligheid

Om lid te worden bij Gym-, Dans- en Turnvereniging De Beukers – Edam vragen wij een aantal persoonlijke gegevens in te vullen op ons inschrijfformulier. Wij registreren de gegevens digitaal in het online ledenadministratie pakket Digimembers, dat beheerd wordt door de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU).  Jouw gegevens zijn binnen onze vereniging enkel toegankelijk voor een handjevol mensen die vanuit hun functie toegang nodig hebben tot deze gegevens. Dat zijn de beheerder van de ledenadministratie en enkele bestuursleden zoals de penningmeester en de secretaris.  Wie niks met jouw gegevens te maken heeft, kan er niet bij.

 Informatieplicht

Wij beperken onze registratie tot de gegevens die we echt nodig hebben om jou als lid van onze vereniging te kunnen faciliteren. Daarmee bedoelen we:

  • De indeling en analyse van groepen op leeftijd, categorie en accommodatie
  • Het incasseren en verwerken van de contributies
  • Het versturen van post zoals de nieuwsbrief en andere correspondentie
  • De collectieve verzekering voor aansprakelijkheid en ongevallen via KNGU/Digimembers
  • De registratie van functies en diploma’s waar relevant

Externe partijen die gegevens opvragen voor bijvoorbeeld een subsidieaanvraag krijgen aantallen of lidmaatschapsnummers, maar niet de persoonlijke gegevens van onze leden

Foto’s en ander beeldmateriaal

Gym-, Dans- en Turnvereniging De Beukers – Edam profileert zich als een vereniging waar plezier en prestatie een belangrijke rol speelt. Dat doen we vooral samen en dat delen we ook graag met andere leden en hun omgeving. Intern kan dat via de nieuwsbrief en extern gebruiken we sociale media of andere kanalen. Het verslag van een evenement, wedstrijd of een andere gebeurtenis wordt extra leuk als er foto’s of filmpjes aan toegevoegd kan worden. Volgens de privacy wetgeving is er toestemming nodig als iemand herkenbaar in beeld wordt gebracht. Deze toestemming vragen we vooraf bij de aanmelding als lid. Leden of ouders die hier bezwaar tegen hebben, kunnen dit meteen kenbaar kunnen maken bij de inschrijving of later via de secretaris van het bestuur via  ledenadministratie@debeukers.nl Bij foto’s van leden die prominent in beeld worden gebracht met naam en prestatie, vragen we nogmaals mondeling om toestemming.

Sponsoracties

Als vereniging zijn we voor een deel van onze inkomsten ook afhankelijk van sponsoracties. Zo doen wij jaarlijks mee aan de grote club actie. Het kan zijn dat je voor deze actie persoonlijk benaderd wordt, waarbij weer persoonlijke gegevens gevraagd worden.   Gym-, Dans- en Turnvereniging De Beukers – Edam verstrekt geen gegevens rechtstreeks aan een sponsor. Mocht dat nodig zijn dan vragen wij daarvoor hernieuwde toestemming. Dergelijke sponsoracties worden altijd tevoren aangekondigd om fraude te voorkomen.